Gotovi proizvodi


Latoflex - Brodski pod - Parket - Masivni namještaj

Bukove ploče

Širinski sastavljane ploče izrađuju se od dugačkih elemenata koji se spajaju po širini, što znači da dužina elemenata predstavlja i dužinu ploče. Ove ploče služe u proizvodnji namještaja i stepeništa. Rade se po principu "na ravan sudar", a u fazi izrade je i princip "zupčasti vez". Prema vrsti spoja masivne ploče dijelimo na: širinski spojene ploče i dužinsko-širinski spojene ploče. Širnski spojene ploče izrađuju se od bukovine (blago parene, tzv. danzer-ton i neparene). Širinski spojene ploče namijenjene su prvenstveno za izradu gazišta. Dužinsko-širinski spojene ploče imaju raznoliku primjenu, a koriste se u proizvodnji namještaja, gazišta za stepenice i dr.